Welkom!

Wij zijn voorstander van een effectieve energietransitie en windturbines zijn een mogelijkheid om dit te bewerkstelligen. Echter is het effect van windturbines op hun omgeving aanzienlijk.

Nog steeds halen mensen windmolens en -turbines door elkaar,
terwijl de definities ver uit elkaar liggen.

Installatie met metalen wieken op een hoge piloon waarmee windkracht wordt omgezet in elektriciteit; windturbine
Algemeen Nederlands Woordenboek

Bouwwerk in hout of steen dat voorzien is van wieken die een inwendig mechanisme in werking stellen dat uiteenlopende functies kan hebben, voornamelijk koren malen of het verplaatsen van water.
Algemeen Nederlands Woordenboek

Met de huidige plannen komt ons monumentale landgoed waarschijnlijk midden in een slagschaduw en geluidszone terecht. We zijn zeker ook ongerust over onze ooievaarskolonie...

- Landgoed Persijn, te Maartensdijk

Jarenlang hebben wij met de landbouwsector hard gewerkt om de weidevogels in onze regio te beschermen. Met als resultaat dat we zijn uitgegroeid tot belangrijke voorbeeldregio in Europa t.a.v. weidevogelbeheer. Met de mogelijke plaatsing van turbines gaat al ons harde werk verloren...

- Peter Koelewijn, Bunschoten

"Op 300 meter afstand van een windturbine ligt het geluidniveau, afhankelijk van het type, tussen de 40 à 50 dB(A). Dat geluidniveau is vergelijkbaar met een koelkast of een middelgrote airconditioning."
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2021 [1]

Bronnen en literatuur

Artsen luiden noodklok omwonenden van windturbines
BNNVARA, 18 maart 2024

Mensen die in de buurt van windturbines wonen, ervaren vaak overlast. Het kan zelfs tot ernstige gezondheidsproblemen leiden, die variëren van slapeloosheid tot suïcidale neigingen. Nu doet een groeiende groep artsen een oproep voor strengere regels voor windturbines.

Bekijk »

Zembla
Windmolenlawaai
8 december 2022, 20:25

De felle protesten van burgers tegen het almaar groeiende aantal windmolenparken in Nederland nemen toe. Om de klimaatdoelen te halen komen er voor 2030 nog eens honderden turbines bij.

Bekijk »

Gezondheidseffecten van windturbinegeluid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Deze factsheet geeft een overzicht van wat op dit moment bekend is over gezondheidseffecten van geluid van windturbines.

Lees verder »

Onhoorbaar geluid schadelijk voor gezondheid
VPRO

Mensen die in de buurt van windturbines wonen kampen veelvuldig met slaapproblemen. Daarnaast blijkt dat mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans hebben op een beroerte en/of een hartinfarct.

Lees verder »

Windmolens maken wel degelijk ziek
Medisch contact

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen.

Lees verder »

Windturbines en
geluid
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Draaiende windturbines produceren naast elektriciteit ook geluid. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de wieken zich door de lucht bewegen, met de uiteinden als snelst bewegende delen.

Lees verder »

Windparken mengen zich in het weer
KNMI

Uit een recente studie met het KNMI weermodel blijkt dat windparken het weer beïnvloeden. De wind in de buurt van windparken neemt gemiddeld af en ook de temperatuur en luchtvochtigheid veranderen.

Lees verder »